UFC 265: Нуньес vs Пенья

Дата проведения: 7 Авг '21, 22:00

Дата проведения: 7 Авг '21, 22:00
Новости
Новости MMA и единоборств
Ви­сен­те Лу­ке и Май­кл Кь­еза сра­зят­ся за по­пада­ние в топ-5 по­лус...
Прогнозы
Бобби Грин и Джим Миллер на афише турнира UFC 300
Прогнозы на UFC
14 Апр, 02:00 Ахмедов Р.
Боб­би Грин про­тив Джи­ма Мил­ле­ра. Прог­ноз и став­ка на бой тур­ни...
Иржи Прохазка и Александр Ракич на афише турнира UFC 300
Прогнозы на UFC
14 Апр, 02:00 Ахмедов Р.
Ир­жи Про­хаз­ка — Алек­сандр Ра­кич. Прог­ноз и став­ка на бой тур­ни...
Дейвесон Фигередо и Коди Гарбрандт на афише турнира UFC 300
Прогнозы на UFC
14 Апр, 02:00 Ахмедов Р.
Дей­ве­сон Фи­гере­до про­тив Ко­ди Гарб­ран­дта. Прог­ноз и став­ка на ...
Келвин Каттар и Алджамейн Стерлинг на афише турнира UFC 300
Прогнозы на UFC
14 Апр, 02:00 Ахмедов Р.
Кел­вин Кат­тар про­тив Алд­жа­мей­на Стер­линга. Прог­ноз и став­ка на...
Джасти Гэйтжи и Макс Холловэй на афише турнира UFC 300
Прогнозы на UFC
14 Апр, 02:00 Ахмедов Р.
Джас­тин Гэй­тжи про­тив Мак­са Хол­ло­вэя. Прог­ноз и став­ка на бой ...
Чарльз Оливейра и Арман Царукян на афише турнира UFC 300
Прогнозы на UFC
14 Апр, 02:00 Ахмедов Р.
Чарльз Оли­вей­ра про­тив Ар­ма­на Ца­рукя­на. Прог­ноз и став­ка на бо...
Показать ещё